Про Україну
 
З площею більше 600.000 км² Україна належить до однієї із найбільших країн Європи. Постійно зростаюча в своїй кількості сила покупців в особі бл. 46 міл. жителів, а також добре освічена робоча сила та приваблива місцевість перетворюють такий ринок збуту в один із самих привабливих по всій Європі.

На півдні України розташовані Чорне море та Азовське море. З південного заходу вона межує з Молдовою та Румунією, на заході- з Угорщиною, Польщею та Словаччиною, з північної сторони знаходиться Білорусія, а на сході/ північному сході - Російська Федерація.

Мінерально-сировинна база України включає в себе різноманітні метали та вугілля. Близько 5 % всесвітніх розташувань залізної руди знаходяться саме на Україні. До них належать і боксит, свинець, хром, стеатит, золото, ртуть, нікель, титан, уран і цинк. Біля шельфу Чорного моря були знайдені запаси нафти та природного газу. Доля важкої промисловості України в області національної економіки випередила навіть Польщу, яка виділяється також своїм розвитком важкої промисловості, більше, ніж у два рази. Розвиток 70% промислової продукції здійснився в 1991р. в таких секторах як машинобудування, чорна металургія (залізо і сталь), енергія, хімія, папір та будівельний матеріал.

До одних із самих значних товарів експорту України належать продукція металургії, хімічні матеріали, машини, продукти харчування та текстиль. За останні роки стало відомо, що Україна тісно взаємозв’язана з ІТ-аутсорсингом. Велика кількість українських підприємств з розробки програмного забезпечення зосередженні, перед усім, в м.Києві. Ця країна досить сприятливо використовує своє географічне положення та близьке розташування до західно- європейської культури та створює значну конкуренцію вже таким відомим ІТ- виробникам як Індія та Китай.